Informations pratiques

A propos de Appari­tions

Traduction en français non disponible

Diederik Peeters is een beeldend kunste­naar die per ongeluk verdwaald is geraakt in de stallen van de podium­kunst. Hij cree?ert perfor­mances, schrijft teksten en bedenkt instal­la­ties of video’s. Omdat Peeters een trotse patie?nt is van een patholo­gi­sche voorkeur voor verwar­ring, worden in zijn werk onmoge­lijke tegenstrij­dig­heden en absurde consis­ten­ties hardnekkig opgesta­peld.

Commentaires

Cliquez pour evaluer
Encore 0 caractères avant d'envoyer
En cochant cette case vous acceptez la politique de vie privée ainsi que les conditions générales de Out.be.
Auteur : ()
Deconnectez-vous pour changer de profile
Afficher plus de commentaires

Autres événements : Nona

Autres événements : Théatre / Spectacle

Autres événements : Malines

Recommandations